ویرایش فروشگاه من

 ویرایش محصولات و کالا در برنامه :

جهت ویرایش برنامه و افزودن کالا و یا محصول خود  ۱_ ابتدا نسخه های برنامه یعنی نسخه پذیرنده و نسخه کاربر را از قسمت “نسخه اصلی برنامه” تهیه کنید ۲_ برنامه را از قسمت “فعال بودن برنامه” فعال نمایید ۳_ از قسمت “ویرایش برنامه” ویرایش و افزودن محصول و یا کالای خود را انجام دهید .

 

ویرایش صفحه اصلی برنامه :

با ورود به بخش ویرایش برنامه ، صفحه اصلی را ویرایش کنید ، عکسهای تبلیغاتی فروشگاه خود را اضافه کنید – هر عکسی را که اضافه کنید میتوانید ویرایش کنید و تغییر دهید – .

تیتر گروه محصولات و کالاهای خود را اضافه کنید . هر گروهی را که اضافه نکنید ، در برنامه کاربر نمایش داده نمیشود . بعد از اضافه کردن تیتر گروه محصول ، محصول و یا کالاهای گروه را اضافه کنید .

افزودن کالا و یا محصول :

بعد از افزودن تیتر گروه ، وارد قسمت افزودن محصولات گروه شوید و از بخش با رنگ زمینه آبی ، محصول و یا کالاهای خود را از شماره ۱ شروع به اضافه کردن کنید .

دیگر ویژگیها و اطلاعات محصول را هم از قسمت افزودن سایر ویژگیهای محصول ، اضافه کنید .

 

ویرایش کالا و یا محصول :

شماره ی کالا و یا محصولی که ویرایش میکنید را وارد کنید و سپس متن و یا عکسی که ویرایش میکنید را وارد کنید و ویرایش را انجام دهید .

شماره ی محصولی که ویرایش میشود را از برنامه کاربر یعنی شماره محصولی که قبلا اضافه کرده اید و اکنون قصد ویرایش آنرا دارید ، بدست آورید .

نکته : دقت کنید شماره و ردیف محصولی را که ویرایش میکنید همان شماره ردیف باشد که قصد ویرایش آنرا دارید تا محصول و یا کالایی ، اشتباهی ویرایش نشود .

 

حذف کالا و یا محصول :

جهت حذف ، شماره کالا و یا محصول را همانطور که در قسمت ویرایش گفته شد ، بدست آورید و حذف را از قسمت حذف کالا و یا محصول انجام دهید .

نکته : جهت حذف یک گروه از محصول و یا کالا و یا جهت حذف تیتر گروه ، کافیست همه محصولات گروه را حذف کنید تا گروه بطور کامل حذف شود .

 

توجه : بعد از اتمام ویرایش ، با یک ورود و خروج به برنامه کاربر ، ویرایشها دریافت و نمایش داده میشوند .(اتصال اینترنت لازم است)